Bild från Kvarnbyn

Årets Kvarnbydag är över och vi lägger den mest välbesökta dagen i Kvarnbydagens historia med över 2400 besökare.

I år bjuder vi in till en öppen utvärdering av Kvarnbydagen. Alla som vill vara med och tycka till och göra kommande Kvarnbydagar bättre är välkomna. Vi bjuder på fika.
På dagordningen:
- Utvärdering av årets Kvarnbydag
- Kort brainstorming om nästa års tema
- I vilken form tar vi evenemangen i Kvarnbyn vidare?

Kan du inte medverka så tar vi väldigt gärna emot dina åsikter och synpunkter på projektledare@kvarnbydagen.se

Välkomna önskar

Planeringsgruppen

Besök oss på Facebook

Sponsorer

Bild MölndalaBild Svenska Kyrkan